ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

Αίτηση Απαλλαγής Από Το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας Και Φωτισμού


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Αίτηση Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων
Αίτηση Εκταφής
Αίτηση Αγοράς - Ενοικίασης Θυρίδας - Οστεοφυλακίου
Αίτηση Παράτασης Ταφής
Αίτηση Ρίψης - Μεταφοράς Οστών
Αίτηση Μείωσης Τελών Καθαριότητας Λόγω Πολυτεκνίας - Αναπηρίας
Αίτηση Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου Περιπτέρου
Αίτηση Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου
Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ
Αίτηση Για Οικογενειακό Τάφο
Υπεύθυνη Δήλωση Κενού Μη Ηλεκτροδοτούμενου Κτίσματος


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής Στην Πάγια Ρύθμιση Ν.4646/2019
Αίτηση Πιστοποιητικού Δημοτικής Ενημερότητας
Αίτηση Επιστροφής Χρημάτων Αχρεωστήτως Καταβληθέντων


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης Αρίθμησης Ακινήτου
Αίτηση Ανανέωσης Παραχώρησης Θέσης Στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου
Αίτηση Παραχώρησης Θέσης Στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου
Αίτηση Για Σύνδεση Ακινήτου Με ΕΥΔΑΠ
Αίτηση Βεβαίωσης Προσδιορισμού Ταχυδρομικού Κώδικα


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης- Γέννησης - Ταυτοπροσωπίας - Εντοπιότητας
Αίτηση Μεταδημότευσης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αίτηση Κοπής Δέντρων
Αίτηση Βεβαίωσης Καταστροφής
Αίτηση Βεβαίωσης Περισυλλογής ή Μη Περισυλλογής Οχήματος


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αίτηση Εγγραφής Στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας
Αίτηση Εγγραφής Παιδικού Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και Εκδηλώσεων
Αίτηση Εγγραφής Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και Εκδηλώσεων
Αίτηση Εγγραφής Στις Σχολές Πνευστών Και Κρουστών Της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλλιθέας
Αίτηση Απαλλαγής Από Την Υποχρέωση Καταβολής Διδάκτρων Ωδείου
Αίτηση Εγγραφής Στη Μικτή Χορωδία Δήμου Καλλιθέας
Αίτηση Εγγραφής Στην Παιδική - Εφηβική Χορωδία Δήμου Καλλιθέας


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου